Η Επαγγελματική Ταξιδιωτική Ασφάλεια καλύπτει τα έξοδα που ενδεχόμενα να προκύψουν από ατυχή γεγονότα ή και θέματα υγείας, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όπως, νοσηλεία, επίσκεψη σε γιατρό, φαρμακευτική αγωγή, απώλεια αποσκευών, απώλεια εγγράφων, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού, ληστεία, αστική ευθύνη, νομική εκπροσώπηση, επαναπατρισμός κ.α. Ισχύει για οποιονδήποτε προορισμό ανά τον κόσμο και παρέχει 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας και συμβουλευτικής για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
Η Επαγγελματική Ταξιδιωτική Ασφάλεια αφορά όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και καλύπτει τόσο τη Διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και το προσωπικό. Επιφέρει σημαντικά οφέλη καθώς διασφαλίζονται οι παραγωγικοί πόροι της επιχείρησης, προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους και μειώνεται η φορολογία.