Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα προσφέρουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ή σύνταξης για τη διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων της επιχείρησης και των οικογενειών τους.
Στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα δίνεται η δυνατότητα καταβολής των εισφορών από τον εργοδότη ή και με τη συμμετοχή των εργαζομένων, δημιουργώντας προγράμματα με εγγυημένο επιτόκιο ή συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα. Προσφέρεται δε, ευελιξία στην απόδοση των καταβληθέντων εισφορών, στους δικαιούχους ή νόμιμους κληρονόμους των ασφαλισμένων σε περίπτωση θανάτου, και στους ίδιους τους ασφαλισμένους σε περίπτωση ανικανότητας, αποχώρησης από την επιχείρηση λόγω απόλυσης ή παραίτησης, καθώς και σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης.

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα σηματοδοτούν σημαντικά οφέλη:

  • διασφάλιση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης
  • μείωση φορολογίας για την επιχείρηση
  • ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
  • προσφορά κινήτρων στους εργαζόμενους
  • ισχυροποίηση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης
  • προστασία του μελλοντικού βιοτικού επιπέδου της οικογένειας των ασφαλισμένων