Τα Ομαδικά Προγράμματα Υγείας, αφορούν καλύψεις και επιδόματα σχετικά με θέματα υγείας που μπορεί να προκύψουν από την εμφάνιση κάποιας ασθένειας ή ατυχήματος. Καλύπτονται έξοδα για νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, βοήθεια στο σπίτι, φάρμακα, μεταφορά με ασθενοφόρο και αερομεταφορά, αποκλειστικοί νοσοκόμοι, φυσικοθεραπείες και λοιπά συναφή έξοδα. Προσφέρεται πρόσβαση σε κρατική και ιδιωτική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσω των Ομαδικών Προγραμμάτων Υγείας, καλύπτονται τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και τα διοικητικά στελέχη και οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. Αφορά κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Σήμερα ιδιαίτερα, η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, καθιστώντας την κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών προβληματική, με μεγάλα κενά σε προσωπικό, κλίνες, υλικά και φάρμακα.

Τα Ομαδικά Προγράμματα για Ασφάλεια Υγείας σηματοδοτούν σημαντικά οφέλη:

  • διασφάλιση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης
  • μείωση φορολογίας για την επιχείρηση
  • ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
  • προσφορά κινήτρων στους εργαζόμενους
  • ισχυροποίηση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης
  • προστασία του μελλοντικού βιοτικού επιπέδου της οικογένειας των ασφαλισμένων